شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران از تولیدکنندگان شاخص دستگاههای گرمایشی (پکیج شوفاژ، مشعل و رادیاتور) در کشور (عضو انجمن صنعت تأسیسات) موفق شد برای چهارمین سال متوالی (از سال 93 تا 96) عنوان واحد صنعتی نمونه را کسب کند . شایان ذکر است این شرکت در مناسبت های دیگر همچون روز ملی صادرات و روز ملی استاندارد نیز یکی از واحدهای نمونه استان خراسان رضوی بوده است.

 

Garmiran 960415