علی رضا اللهیاری دبیر اجرایی سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی طی نامه ای برگزاری دو جشنواره خوارزمی  را به شرح زیراعلام کرد:

 

302761 
 young 970320
 inter 970320

 

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه  www.khwarizmi.ir  مراجعه نمایند.