بومی سازی فناوری "مشعل های بدون شعلۀ مبدل سرخود"

شرکت شعله صنعت (عضو انجمن صنعت تأسیسات) موفق شد پس از طی مراحل تحقیقاتی بر روی مشعل های مبدل سرخود ، با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و حمایت شرکت گاز استان قم ، "فناوری بدون شعله" را برای نخستین بار در داخل کشور بر روی یک کورۀ عملیات حرارتی منتخب پیاده سازی کند .

احتراق بدون شعله فرآیندی است که در آن واکنش احتراق در دمای بالاتر از خوداشتعالی و به دور از ساختار شعلۀ معمولی در سراسر کوره بصورت یکنواخت انجام می شود . این یکنواختی اثر چشمگیری بر روی کاهش مصرف سوخت (از جمله به دلیل مبدل سرخود بودن) ، کاهش آلاینده ها و افزایش کیفیت تولید خواهد داشت . در ادامه برخی دستاوردهای حاصل از اجرای طرح پایلوت در استان قم (کوره عملیات حرارتی 3 تن) جهت اطلاع به شرح ذیل بیان شده اند :

                                             

  • افزایش تولید : 20 درصد
  • کاهش مصرف سوخت : درحدود 38 درصد
  • کاهش اختلاف دمای داخل کوره : از 83 درجه سانتیگراد به 20 درجه سانتیگراد
  • آنالیز ترکیبات اصلی محصولات احتراق : هوای اضافی 5.2% ، CO = 6ppm و NOx = 4.5ppm
  • کاهش میزان اکسید کوره
  • یکنواختی دما در کل کوره (یکنواختی دما در کوره های عملیات حرارتی، موجب ارتقا کیفیت تولید می شود)

لازم به ذکر است فناوری بدون شعله قابل بکارگیری در کوره های صنایع فولاد (کوره های پیشگرم و نورد، عملیات حرارتی، پیشگرم پاتیل و زینتر کوره ها، کوره های نگهدارنده مذاب آلومینیوم، ذوب بوته ای) و کوره های صنایع نفت با دمای بالاتر از 850 درجه سانتیگراد میباشد .