بنا براعلام دبیر جشنوارة جوان خوارزمی؛ بیست و یکمین دورة این جشنواره در سال جاری برگزار خواهد شد . جشنوارة جوان خوارزمی همه ساله جهت شناسایی و معرفی طرحهای برتر علم و فناوری با ایجاد یک رقابت علمی هدفمند برای جوانان پژوهشگر و فناور برگزار گردیده و پس از طی مراحل ارزیابی و داوری‌؛ برگزیدگان نهایی این رقابت در مراسمی با حضور جمعی از وزرا و فرهیختگان علم و فناوری معرفی شده و مورد تقدیر قرار می گیرند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی حضور در این رقابت و تاریخ برگزاری جشنواره به سایت زیر مراجعه نمایند:

www.khwarizmi.ir