نوزدهمین جایزة معمار همچون سال‌های گذشته با حمایت شرکت سوپرپایپ و با هدف اعتلای معماری و ساخت و ساز پایدار، بوسیله مجلة معمار برگزار می‌شود.

جایزه معمار امسال نوزدهمین دورة خود را بعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای معماری ایران تجربه می‌کند و هرساله به برترین طراحان معماری ساختمان‌های کشور بلحاظ خلاقیت و نحوة بکارگیری فضا در خدمت کاربری تعلق می‌گیرد. 

برای دومین سال شرکت کناف ایران نیز بعنوان حامی جایزه معمار در کنار سوپرپایپ حضور دارد.

تمام پروژه‌های ساخته شده در چهار گروه عمومی، بازسازی، مسکونی تکواحدی و مسکونی آپارتمانی در ایران که در دوره‌های قبل جایزه معمار شرکت نکرده‌اند، می‌توانند در این رقابت شرکت کنند و در چهار گروه جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. شرایط شرکت در این مسابقه در سایت جایزة معمار به آدرس www.memar-award.com منتشر شده است.

 

 

Memar 980427