آذر دما گستر سهند

شركت (سهامى خاص)

مدير عامل : آقاى كريم خوشخلق

دفتر مركزى : تبريز ـ خيابان چايكنار جنوبی ـ مابین پل قاری و منصور ـ ساختمان آذر دماگستر

                تلفن : (5 خط) 35244275 (041)

                تلفكس : 35259663 (041)

www.azardamagostar.com

Email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

دفتر تهران : خيابانطالقانى شرقى ـ چهارراه بهار ـ نبش بهارجنوبى ـ شماره163 ـ طبقه 4 ـ واحد  14

كدپستى:  1561833841         

تلفن :6-77671192

فاكس : 3-77622622

                Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

كارخانه : كيلومتر آذرشهر ـ شهرك صنعتى شهيد سليمى

                تلفن : 34329277 (041)    تلفاكس : 34329278 (041)

                Email:   azardama2014@gmail.com

توليدات : ديگ های بخار ، آب گرم , آب داغ و منابع تحت فشار و اتوکلاو ACC با همکاری فنی شرکت astebo اتریش