آرمينكو

شركت فنى و صنعتى (دانش بنیان - سهامى خاص)

مدير عامل : آقاى مسعود صرام

دفتر مركزى : تهران - كريمخان ـ خيابان ايرانشهر ـ خيابان بهشهر ـ پلاك 11 ـ طبقه اول

كد پستى:  1583767816

         تلفن : 88832000 و 8- 88812007

               فکس : 88830503         

كارخانه : تهران اتوبان سعیدی حدفاصل میدان مفتح و شمشیری  - خیابان شهيدان عسگرى - پلاك  1

كدپستى:  1383845111

                تلفن : 66610149 ـ  66697635

                 فکس : 66694750

www.arminco-ice.com

                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

توليدات  : انواع ماشينهاى يخسازى - فريزرهاى پزشكى و آزمايشگاهى با دماى نهایی 40-60 و 80  درجه سانتی گراد- چمبرهاى حرارتى ، برودتى ،رطوبتی و خلاء  - شوک جمبر آون محفظه های شبیه ساز شرایط محیطی