انرژى

شركت توليدى صنعتى (سهامى خاص)

مدير عامل : آقاى حميدرضا مهديان

دفتر مركزى : تهران - خيابان جمهورى اسلامى - مقابل ساختمان آلومينيم - شماره  681

                تلفن : 61444ـ021     فاكس : 66701376ـ 021

                www.energy-ind.com

                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

كارخانه : تهران - كيلومتر7 جادهقم - باقرشهر ـ بعدازآتشنشانى خیابان انرژی

                تلفن: 61442244ـ021 ـ 55202285   فاكس: 55202019ـ 021

توليدات  : هيتر - كوره هواى گرم - بخارى كارگاهى - كولر سلولزى - دستگاه بهارساز (گرما و سرما از راه كانال كولر) و هيتر تابشى - هيتر برقى