ايران مشعل

شركت تأسيساتى (سهامى خاص)

مدير عامل : آقاى احمد برنجچی

دفتر مركزى : تهران - خيابان دكتر بهشتى - پس از سهروردی - پلاك 182 - طبقه دوم

كدپستى: 53616 ـ  15779

                تلفن : 88529566 (10خط ويژه)

                فاكس :  88752037

                www.garmataab.com

             Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

توليدات : دستگاه گرمكننده تابشى تحت نام ثبتشده گرماتاب