شرکت بخار گستر طبرستان (متال دیگ) از ابتدای بهمن ماه 94 به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصولات اصلی این شرکت عبارتند از :

  1. دیگ آب گرم , بخار و روغن داغ

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.bokhargostar.com مراجعه نمایید .