شرکت نهاد تلاش به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از :

  1. پکیج شوفاژ دیواری

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.nahadtalash.com مراجعه نمایید .