شرکت ماشین سازی اراک به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از:

1- دیگهای بخار

2- مخازن و تجهیزات تحت فشار

3- مخازن ذخیرة پالایشگاهی 

4- تجهیزات کارخانه ای

5- پلها

6- دکلها 

7- برجهای فلزی

8- گلوله های فولادی

9- تجهیزات سرچاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.msa.ir مراجعه نمایید.