شرکت صنایع آریا بخار پارسه  به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از:

1- دیگ آب گرم فولادی

2- مخازن فلزی تحت فشار

3- دیگ بخار واتر تیوب

4- دیگ بخار فایر تیوب

5- دستگاه سختی گیر رزینی آب

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.ariabokhar.com مراجعه نمایید.