شرکت ساوه صنعت بسپار به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. این شرکت تولیدکنندة لوله معمولی آب از پروپیلن؛ لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 250 میلی متر از پلی اتیلن، اتصالات جوشی از پروپیلن، لوله آبیاری قطره ای- بارانی از پلی اتیلن، شیرآلات بهداشتی معمولی و اهرمی، زیپ استخوانی و فلزی می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.ettesalbaspar.com مراجعه نمایید.