در این شماره نشریة مجری در بخش معرفی محصول با رابط‌ پرسی مهره‌دار یکی از اتصالات کاربردی سوپرپایپ آشنا می‌شوید و در بخش فنی و آموزشی به کاویتاسیون در پمپ‌ها، دلایل ایجاد،‌ تأثیر آن بر کارکرد پمپ و نحوه رفع آن پرداخته شده است و در بخش یک تجربه، تجربه‌ای،‌ دربارة اهمیت ساپورت مناسب برای اجرای دقیق و حرفه‌ای سیستم لوله‌کشی فاضلابی را می‌خوانید.

همچنین در پنجاه و دومین شمارة نشریة مجری، سوپرپایپ از چاپ کتاب فنی سوپردرین،‌ نخستین کتاب فنی مجهز به واقعیت افزوده خبر داده است. در این شماره، علاوه بر مطالب متنوع نظیر اخبار، اجرای درست و نادرست،‌ خلاقیت در اجرای سوپرفیکس، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، آشنایی با مقررات ملی ساختمان و کافه مجری، مطلب مفیدی در خصوص شرایط ایمنی لوله‌کشی در وضعیت کرونا به چاپ رسیده است.  

برای دریافت آخرین شماره نشریه مجری، از سایت سوپرپایپ، آن را دانلود کنید.

 www.superpipe.ir

 

Mojri 52