شرکت فراز ماهان عایق پایدار به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. این شرکت تولیدکنندة عایق های ورقه ای و لوله ای الاستومری NBR و epdm می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://insu-flex.ir مراجعه نمایید