انجمن صنعت تأسیسات جهت تسهیل و تسریع دسترسی خریداران به کاتالوگ بهترین دستگاههای تأسیساتی از تاریخ اول مهرماه سال جاری کاتالوگ کامل اعضاء خود را در رشته های مختلف اعم از تهویه مطبوع، سیستم های گرمایشی، سرمایشی و بخار، شیرآلات و غیره در این سایت در معرض استفاده قرار می دهد. هم اکنون کاتالوگ شماری از شرکت های عضو انجمن در قسمت انتشارات و کاتالوگ اعضا در دسترس است که در روزهای آینده شرکت های دیگر نیز به جمع آنها اضافه خواهند شد.