آذر نسیم ، نسیم آرامش

شرکت تهویه آذرنسیم (سهامی خاص)

مدیرعامل: آقای جواد جوهری

آدرس دفتر مرکزی: پونک- مجتمع تجاری اداری بوستان- طبقه دوم- واحد778

تلفکس: 2-44499440

021- 44624467

www.azarnasim.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس کارخانه: اتوبان تهران ساوه- کیلومتر80- شهرک صنعتی مامونیه- خیابان آذرنسیم- شرکت تهویه آذرنسیم

تلفن: 45250021-0864

فکس: 45250023-086