چگونگی تعیین اهداف بزرگ و مدیریت در جهت نیل به آنها

ترجمه  و اقتباس : علی سماواتی ، فوق لیسانسیه مدیریت
ماخذ : Fortune

با پیدایش بازارهای جدید ، توسعه صنعت و افزایش رقابت در اقصی نقاط جهان ، دگرگونی قابل ملاحظه ای در ساختار مدیریتی بسیاری از سازمانها بوجود آمده است . این دگرگونی که برای نجات و بقا سازمانها کاملا اجتناب ناپذیر بوده ، روشها و ایده های جدیدی را برای علم مدیریت به همراه داشته است .
یکی از این ایده ها که هم اکنون در بسیاری از سازمانهای معتبر دنیا به مرحله عمل درآمده است ، تعیین "اهداف بلندپروازانه" برای دستیابی به نتایج مطلوب در دراز مدت می باشد .
"اهداف بلندپروازانه" اهدافی هستند که دسترسی به آنها در نگاه اول کاملا غیرممکن به نظر می رسد.برای مثال افزایش فروش به میزان 100 درصد و کاهش هزینه ها به میزان 70 درصد در ظرف سه ماه ، هدفی بلندپروازانه به شمار می آید . نظر به اینکه رسیدن به چنین اهدافی کاملا دور از ذهن می باشد ، مقصود مدیریت از تعیین آنها ، کشف راههایی جدید و موثر برای انجام امور سازمان در آینده است .
در میان سازمانهای عظیم و معتبر جهان ، جنرال الکتریک در تعیین اهداف بلندپروازانه و مدیریت موثر کارکنان خود برای رسیدن به آن اهداف دارای شهرت خاصی است .
استیوکر(Stve Kerr) یکی از مدیران طراز اول برنامه ریزی و توسعه در جنرال الکتریک که حرفه اصلی او تعیین و ارزشیابی "اهداف بلندپروازانه" در سازمان است، سالها در این زمینه تحقیق و فعالیت نموده و بسیاری از برنامه های عملی و موثر در جنرال الکتریک را طراحی کرده و به مرحله اجرا گذارده است. استیوکر عضو انجمن علمی دانشکده مدیریت دانشگاه کالیفرنیا بوده و تا حال مشاورت مدیریتی بسیاری از سازمانهای بزرگ همچون Citi Crop را به عهده داشته است . او پیرامون تعیین اهداف بلندپروازانه و چگونگی حرکت سازمان به سوی آنها به نکات ساده و بسیار مهمی اشاره می نماید:

 •  قبل از تعیین "اهداف بلندپروازانه" اطمینان حاصل نمایید که برای رسیدن به آنها دارای منابع و امکانات کافی هستید.
 •  فعالیت در زمینه این اهداف را به کسانی واگذار کنید که توانایی کامل و آمادگی حرکت در مسیری دشوار و ناهموار را دارند .
 •  تسهیلات و تجهیزات کافی در اختیار کارمندان قرار دهید و آنها را بیش از حد تحت فشار قرار ندهید .
 • کوچکترین قدم مثبت در جهت دستیابی به این اهداف را با پاداشهای منطقی تشویق نمایید .
 • عدم موفقیت را هرگز مجازات ننمایید زیرا رسیدن به این اهداف بسیار دشوار بوده و مستلزم داشتن تجارت فراوان است .
 • تاثیر این اهداف در عملکرد سازمان را به دفعات از دیدگاه آینده ارزشیابی نمایید .
 • پیشرفت ، انگیزه و روحیه کارمندان را قدم به قدم بسنجید .
 • در فواصل معین ، عملکرد سازمان را بر مبنای این اهداف با عملکرد سازمانهای رقیب مقایسه نمایید .
 • کارمندان را همواره از هرگونه نتیجه مثبت حاصله از فعالیت در زمینه این اهداف مطلع ساخته آنها را در امتیازات و سود مربوطه سهیم سازید .
 •  مواظب باشید که "اهداف بلندپروازانه با اهداف اساسی سازمان تداخل نداشته بر روی آنها اثر منفی نگذارند .

  اهداف بلند پروازانه می توانند در پرورش افکار و استعدادهای نهفته ، ایجاد قدرت نوآوری و ابتکار و به طور کلی پیشرفت و ترقی سازمان در دراز مدت بسیار موثر واقع شوند . ولی کوچکترین بی دقتی یا ارتکاب کوچکترین اشتباه در تعیین این اعداف و عدم توانایی مدیریت در هدایت صحیح کارمندان به سوی آنها عواقب نامطلوبی را برای سازمان به همراه خوهند داشت .
  لذا ، مدیرانی که "اهداف بلندپروازانه ای" را در سر می پرورانند باید همواره به خاطر داشته باشند که این گونه اهداف و نحوه کاربرد یا مدیریت اجرایی آنها با اهداف اساسی سازمان بسیار متفاوت بوده و تعیین آنها مستلزم تحقیقات گسترده و دقت بسیار می باشد .