پاداش مدیران

ترجمه و اقتباس : مریم سماواتی

                                                                                                 مأخذ : 1998 May,AMERICAN MANAGEMENT

 

برطبق آخرین مطالعات Ernie Trendwatch ، نکتۀ اصلی در  47 درصد سؤالات مطروحه توسط مشترکین Ernie ، روشهایی است که برای اعطای پاداش به مدیران طراز اول اتخاذ شده است.

نحوه پرداخت پاداش به مدیران معمولاً براساس یک معیار خاص صورت می پذیرد. گرچه امروزه هدف اصلی مسئولان اجرایی در یک شرکت بالا بردن ارزش اقتصادی آن تشکیلات است، ولی اکثر شرکتها هنوز هم از روشهای قدیمی پیروی کرده و پاداش مدیران را براساس همان معیارهای سنتی یعنی مطابق با سود حاصله از سهام و درآمد خالص آنان در نظر می گیرند.

امروزه تشکیلات و مؤسسات بسیاری خواستار کنار گذاشتن مقیاسهای سنتی در زمینۀ اعطای جوائز و پاداشها هستند ولی هنوز از چگونگی اجرای آن اطلاعی ندارند. اصولاً ارائه پاداش به صورت غیرملموس و درازمدت کار چندان ساده ای نیست. خصوصاً هنگامی که شرکتها این موضوع را دریابند که کیفیت پرداخت پاداش به مدیران اجرایی بیش از کمیت آن اهمیت دارد.

تا چندی پیش تشکیلات تجاری هیچ عقیده ای به ارتباط روشهای استراتژیک تجاری با سیستم پرداخت پاداش نداشت. امروزه در این جو رقابتی بی ثبات، روش اعطای پاداش هنوز روشی کهنه و تنها مبتنی بر افزایش سطح درآمد شرکت است.

همانا کلید رهایی از این وضعیت افزایش ارزشهای وجودی یک شرکت و تعلیم مدیران در این راستا می باشد. برای مثال، اگر قرار است مدیران شرکت شما نسبت به آن دسته از معیارها که دقیقاً بیانگر اهداف عالیۀ شرکت هستند بیش از درآمد حاصل از سهام توجه داشته باشند، باید آن اهداف به آنان معرفی شده و در این زمینه آموزش لازم را ببینند.

بر حسب عناصر کلیدی در استراتژی شرکت شما، این معیارها می توانند مواردی چون سطح رضایت مشتری، نسل محصولات جدید، سطح کیفیت، جستجوی مشتریان جدید را نیز در برگیرند.

بدین ترتیب هر قدر افراد مربوطه به این اهداف نزدیک تر شوند، به میزان بهتر و بالاتری نیز مستحق دریافت پاداش خواهند بود.

بدیهی است نکتۀ مهم، قابلیت و تجربه تشکیلات شما در انجام مأموریتها و استراتژی شرکت است. معیار پاداش هم باید با فرهنگ شرکت عجین شده و تمامی مراتب و مقامات را از بالا تا پایین در برگیرد. اما جوائزی که برای مدیران طراز اول درنظر گرفته می شوند می توانند عاملی در جهت رسیدن به اهداف درازمدت مالی و غیرمالی شرکت باشد.

ذیلاً به چند مورد که می توانند به عنوان گامهای اولیه در این زمینه به شمار آیند، اشاره می کنیم:

1-    از خود بپرسید که مدیران چگونه می توانند ارزش شرکت را بالا ببرند و اساساً می خواهید که چه کارهایی در این راستا انجام دهند؟

2-    در مرحله بعد ببینید که آیا پاداش فعلی شما مشوق مدیران در انجام فعالیتهایشان هست یا خیر و به طور کلی اصول عملکرد شرکت شما چیست و چه چیز شما را از رقبا متمایز می سازد؟ شرکت شما برچه مسئله ای بیشتر تکیه دارد؟ ابتکار، کیفیت، محیط زیست و ... و اصولاً تأکید بر هرکدام از این موارد چه تأثیری بر سیستم پاداشی شما خواهد گذاشت؟

3-    اگر در هنگام استخدام مدیران، ایشان بپرسند که برای دریافت پاداش چه کارهایی را باید انجام دهند، پاسخ شما چه خواهد بود؟

طبیعتاً پاسخ به تمامی این سؤالات کار ساده ای نیست ولی با یافتن جوابهای مناسب و به کار بردن روشی دقیق و سنجیده می توان به تمامی اهداف عالیه در این زمینه دست یافت.