هفت اصل مدیریت پروژه های فنی

                                                                                                 مأخذ : نشریه Contractor

 

برای اینکه مانند یک فرمانده جنگی مردان خود را در صحنه نبرد راهبری کنید یا به بیان دیگر گروه فنی خود را در پروژه ای مدیریت کنید، باید مراحل مختلف کار را گذرانده باشید. راهبری و فرماندهی مستلزم این است که بتوانید تحت فشار به درستی فکر و عمل کنید و مشکلات را به نحو ابتکاری و با نظر به مسائل اقتصادی حل نمایید. مهم تر از تمام اینها باید بدانید که به عنوان یک مدیر پروژه مسئول موفقیت و به سامان رساندن آن هستید. نکاتی که در زیر به آنها تأکید کرده ایم جزو اصول اولیه ای هستند که مدیران پروژه های تأسیساتی باید در نظر داشته باشند:

1-   مشق خود را انجام دهید!

به مهندس محاسب خود اطمینان کنید ولی همواره نتایج را بررسی نمایید. تمام نقشه ها و محاسبات را چک کنید تا در صورت وجود اشتباه به آنها پی ببرید. نقشه های مونتاژ و نصب را در ذهن خود مرور کنید و مراقب فضای اضافی زیر سقف و اشتباهات ارتفاع و حجم باشید. موقعیت رایزرها را چک کنید تا با محل ستونهای ساختمان همخوانی داشته باشند.

اگر نتوانستید اشتباهی بیابید، حتماً به کمیته انتخاب کاندیداهای جوایز نوبل تلفن کنید! اشتباهاتی که پیش از اجرا کشف شوند به مفهوم سود می باشند.

 

2-   به جزئیات توجه کنید.

هیچ رمز و رازی در این حرفه وجود ندارد، تنها چیزی که هست جزئیات است. حرفه ای گری را به درستی توجه به جزئیات نامیده اند. حرفه ای باشید. TQM ¹ یا مدیریت کیفیت کل به مفهوم TDO ² یا توجه کامل به جزئیات است.

 

3-   وجهه خود را حفظ کنید.

مدیران پروژه جزو محبوب ترینها نیستند! ولی دلیلی هم ندارد که همواره مثل سوهان روح عمل کنید، حتی اگر شخصیت شما چنین اقتضا کند! معمولاً قراردادهای کاری به اندازه کافی واضح هستند و اگر صحبتهای دوستانه نتیجه نداد از آنها استفاده کنید. 

 

4-   هول نشوید.

شرکتی که به شما چیلر فروخته، چند هفته ای تأخیر در تحویل کرده و مدیر کارگاه شما دیروز کار را رها کرده است. یک کامیون پر از لوله های مسی شما چند روز پیش سرقت شده و همه فکر می کنند که کندی کار پروژه به دلیل اهمال شماست. صاحب کار شروع به تهدید کرده است که در صورت ادامه این وضعیت ادعای خسارت خواهد کرد.

خُب، بدتر از اینها چه اتفاقی می خواهد بیافتد؟ خدای نکرده جرثقیل بر روی شما خواهد افتاد؟ به هر حال که هرکسی روزی عمرش به پایان می رسد. پس نفسی عمیق بکشید و بهترین کاری را که به ذهنتان می رسد انجام دهید. سئوال کنید و از تجربیات بقیه استفاده نمایید.اگر نتوانستید مشکل را حل کنید به وکیل رجوع کنید. هول شدن مخصوص کسانی است که هیچ تجربه قبلی از کار ندارند. شما تا به حال چندین بار این مسیر را پیموده اید، پس آرام باشید!

 

5-   با زیردستان خود طوری رفتار کنید که مایلید با شما رفتار شود.

قانونی طلایی در همۀ دنیا و همۀ امور؛ نیازی به تشریح ندارد.

 

6-   ثبت وقایع،ثبت وقایع و باز هم ثبت وقایع

هر مدیر پروژه ای بدون توجه به حجم کار باید یک دوربین عکاسی و یک دوربین ویدئویی به همراه داشته باشد تا شرایط و مشکلات کار را ثبت کند. هر چیزی که به نوعی توجه شما را جلب کرده باید ثبت شود. هر نوع تغییر در نقشه ها و جزئیات باید ثبت شود، حتی اگر تغییر بدون هزینه باشد. علاوه بر این می توان فهرستی از درخواستهای غیررسمی دریافتی و صادره از سایر پیمانکاران پروژه تهیه نمود. تعجب خواهید کرد که در آینده چگونه به کارتان می آید!

 

7-   نگران کثیف شدن لباستان نباشید!

مدیریت یک پروژه به این معنی است که به پرسنل فنی بگویید: "ببین، بیا من هم کمک می کنم." یک لشگر، زمانی برای فرمانده خود احترام ویژه قائل می شود که او از اینکه اسلحه به دست گیرد و وارد نبرد شود، نترسد. اگر شما هم هر از گاهی آستینها را بالا بزنید و در کارهای فیزیکی به پرسنل خود کمک کنید، احترام بیشتری به شما خواهند گذاشت و بهتر کار خواهند کرد. بنابراین فکر خوبی است که گاهی در نصب یک سیستم سنگین وزن و یا خالی کردن تجهیزات از ماشین به آنها کمک کنید.

به عنوان یک مدیر پروژه به شما حقوق می دهند تا از دانش خود در زمینه مدیریت مشاغل استفاده کنید؛ ولی باید بدانید بخش بزرگی از این دانش مربوط به شناخت و درک رفتارها و انگیزه های انسانی است. ضرب المثلی قدیمی در ارتش هست که می گوید: به انیفورم احترام بگذارید نه به کسی که آن را پوشیده است. نفوذ را از طریق همکاری و همفکری ایجاد کنید، نه درگیری و رویارویی.

 

پی نوشت:

1-TQM: Total Quality Management

2-TDO: Total Detail Observation