از : صنایع تهویه دماوند

دستورالعمل نصب ، راه اندازی و نگهداری چیلر آبی Screw ساخت شرکت تهویه دماوند
- قبل از راه اندازی دستگاه رعایت نکات زیر ضروری است :
1- کلیه اتصالات لوله ها و شیرآلات مدار سیرکولاسیون آب اواپراتور کنترل شوند تاصحیح و براساس استاندارد اجرا شده باشند .
2- نحوه استقرار الکتروپمپها کنترل و از نظر دبی و هد بررسی گردد تا مطابق استاندارد باشند .
3- برای جلوگیری از رسوب املاح در کندانسور ، سیستم بلودان (Blow Down) را به شرح زیر اجرا نمایید :
- بوشن 2/1 تخلیه کندانسور را به وسیله یک شیر سوزنی به سیستم فاضلاب ارتباط داده و اجازه دهید که همیشه مقداری آب از کندانسور خارج گردد .
4- الکتروپمپ فن کویلها (هواساز) و الکتروموتور بادزن با مدارهای کنترل چیلر اینترلاک گردد.
5- حتی الامکان در مدار آب کندانسور فلوسوئیچ نصب گردد .
6- به منظور کنترل درجه حرارت آب ورودی به کندانسور ، از یک عدد ترموستات 50-0 درجه ستنتی گراد در مدار آب برج  استفاده شود که با لب حساس آن باید بر روی لوله ورود اب به کندانسور نصب شده و درجه آن نیز روی 28 درجه سانتی گراد تنظیم گردد و مدار فرمان بادزن برج باید با این ترموستات اینترلاک شود .
7- برق ورودی به تابلوی اصلی موتورخانه و تابلو چیلر حتما 3 فاز 380 ولت باشد (اندازه گیری دقیق با ولت متر انجام شود.)
8- کلیه کلیدها و فیوزهای مربوط به مدار قدرت چیلر و الکتروپمپها و موتور بادزن برج کنترل شوند تا مطابق استاندارد و متناسب با آمپر مصرفی دستگاههای مذکور باشند .
9- کلیه مدارهای برقی و سربندیها کنترل گردند .
10- بالب حساس ترموستات (کنترل درجه آب برگشت) در مسیر آب برگشت به اواپراتور نصب و درجه بندی آن روی 12 درجه سانتی گراد (54 درجه فارنهایت) تنظیم شده و بالب ترموستات به صورت مستغرق نصب گردد .
11- درصورت داشتن هواساز ، سیستم شیرهای ورود و خروج آب کویل و شیر سه راهه موتوری کنترل گردد .


 راه اندازی
1- پمپ برج را روشن کرده و مقدار پاشش آب از افشانکها را کنترل نمایید .
2- بادزن برج را روشن نموده و هوادهی آن را کنترل کنید .
3- 48 ساعت قبل از راه اندازی چیلر ، سه فاز تابلو چیلر وصل گردد تا روغن کمپرسور به وسیله گرمکنهای روغنگرم شوند .
4- پمپ فن کویل ها (هواساز) را روشن نموده و جهت چرخش آن را کنترل کنید .
* توجه شود که پمپ برج و موتور باد زن باید 15 دقیقه قبل از راه اندازی چیلر روشن شوند تا آب کندانسور به اندازه کافی خنک شود .
5- ده دقیقه پس از راه اندازی چیلر نسبت به روشن نمودن فن کویل ها با هواسازها اقدام شود .


- قبل از راه اندازی چیلر در ابتدای هر فصل بهره برداری ، نکات زیر رعایت شود:
1- سه فاز اصلی تابلو چیلر را 48 ساعت قبل از راه اندازی چیلر وصل نمایید تا روغن کمپرسور توسط روغن گرم شود .
2- کندانسور را با مواد رسوب گیر (Descaler)رسوبگیری نمایید ، مقدار 5/1 کیلو از ماده رسوب گیر را با دولیتر آب به ازا هر تن سرمایی ظرفیت دستگاه مخلوط کنید .
* توجه : هیچ گاه سعی نکنید رسوب داخل کندانسور را با میله یا هر وسیله مکانیکی دیگر تمیز نمایید ، ممکن است به لوله های مسی صدمه وارد آید .
3- مدارهای گاز از نظر نشتی بازرسی شوند . اگر به علت وجود نشتی در مدارها ، گاز داخل دستگاه تا 75 درصد کم شده باشد ، بهتر است پیش از اقدام به شارژ ، مدار با گاز ازت تست شود سپس به طور وکیوم و مجددا با گاز فریون شارژ گردد .
4- روغن کمپرسور بازدید شده و در صورت کثیف بودن نسبت به تعویض روغن اقدام گردد .
* روغن مورد استفاده در کمپرسورهای چیلر Screw تهویه دماوند از نوع B320SH است .
* گاز فریون مورد استفاده در کمپرسورهای چیلر تهویه دماوند از نوع فریون 22 می باشد .
5- فیلتر درایر دستگاه تعویض گردد .
6- برج خنک کن را به شرح زیر سرویس نمایید :
- کرکره های خنک کننده با آب تمیز گردد.
- داخل تشت جمع آوری آب تمیز شود.
- صافی قسمت خروج آب از برج تمیز گردد .
- یاتاقانهای بادزن گریسکاری شوند .
7- سیستم گاز از حالت Pump down خارج و کلیه شیرهای کمپرسور باز گردند.
8- شیرهای آب مربوط به سیستم گرمایی بسته و شیرهای ورودی و خروجی اواپراتور و کندانسور باز شوند .
9- سیستم از آب پر گردد و سپس هواگیری شود .
10- استرینر (صافی) موجود در قسمت مکش پمپ تمیز گردد .


** موارد زیر را پس از خاموش کردن چیلر در پایان هر فصل بهره برداری رعایت نمایید :
1- گاز موجود در مدارات چیلر را Pump down  نمایید و شیرهای ورود و خروج کمپرسور را ببندید .
2- سه فاز اصلی دستگاه را قطع نمایید .
3- آب داخل اواپراتور را تخلیه کنید و شیر تخلیه اواپراتور را در تمامی مدتی که دستگاه خاموش است باز نگه دارید .


* در هر یک از شرایط زیر دستگاه چیلر نباید راه اندازی شود :
1- درصورتی که ولتاژ برق ورودی به موتورخانه کمتر از 380 ولت باشد .
2- درصورتی که هریک از کنترلهای ریست دار قطع کرده باشند .
3- درصورتی که سطح روغن کمپرسور یا فشار آن پایین تر از حد مجاز باشد .
4- درصورتی که فشار رانش از حد مجاز  بیشتر باشد .
5- درصورتی که فشار آب شهر یا آب تغذیه چیلر کم باشد یا به طور کلی قطع باشد .
6- درصورتی که سطح آب داخل تشت برج کم باشد .


نگهداری
1- تمام ابزار دقیق کنترل کننده دستگاه توسط واحد چیلر شرکت صنایع تهویه دماوند تنظیم شده اند ، لذا بدون مشورت با این واحد تنظیم آنها را تغییر ندهید .
2- درصورتی که هریک از کنترلها فرمان قطع بدهند و دستگاه خاموش شود ( به جز ترموستات) ، نشان دهنده آن است که در جایی از سیستم اشکال وجود دارد ، لذا تا زمانی که به علت قطع کردن کنترل پی نبرده و اشکال را برطرف نکرده اید به اصرار دستگاه را روشن نکنید .
3- درصورتی که ولتاژ بر ق شبکه (برق ورودی به موتورخانه) کمتر از 380 ولت باشد دستگاه را راه اندازی نکنید .
4- درصورتی که صدای غیرعادی از دستگاه شنیده شد چیلر ر ا خاموش نمایید.
5- وضعیت فشار قسمتهای مختلف دستگاه باید به صورت زیر باشد :
الف : فشار رانش دستگاه باید بین 220-190PSI باشد ، در صورتی که به بالاتر از 250PSI رسید دستگاه را خاموش نمایید.
ب- فشارمکش باید بین 85-55 PSI باشد.
6- هنگامی که کمپرسور در حال کار است سطح روغن (قابل مشاهده در سایت گلاس) نباید از یک دوم بالاتر باشد .
7-موارد مشروحه زیر را به صورت زیر را به صورت مداوم و هر 15 روز یکبار تکرار نمایید :
الف- سطح روغن کمپرسورها را بازدید کنید .
ب- مقدار گاز سیستم را بازدید نموده و درصورتی که شیشه گازنما حباب دار بود ، نسبت به شارژ گاز اقدام نمایید ( البته قبلا باید علت کمبود گاز پیگیری شود.)
ج- مدارهای گاز را از حیث داشتن نشتی تست کنید .
د- سربندی کابلها را از حیث داشتن نشتی تست نمایید .
ه - میزان آمپراژ جریان مصرفی را اندازه گیری نموده و با مقدار استاندارد آن مقایسه کنید .
و - تسمه پروانه برج و هواساز را بازدید و درصورت معیوب بودن نسبت به تعویض آنها اقدام کنید .
ز- سیستم بلودان را کنترل نمایید تا همیشه مقداری آب از آن خارج گردد .
ح - فیلتر ساکشن را کنترل نموده و در صورت گرفتگی نسبت به تمیز کردن آن اقدام کنید .


 تنظیم و شرح کنترلها :
1- اکسپنشن ولو (شیر انبساط) :
یک شیر ترموستاتیک است که در مدار مایع مبرد و در مسیر ورودی اواپراتور نصب شده است . این شیر دارای یک بالب حساس است که بر روی لوله مکش و اندکی بعد از اواپراتور نصب می گردد تا با توجه به درجه حرارت قسمت مکش فرمان لازم به سوپاپ شیر که دارای مجرای متغیر است داده شود .
چون سوپاپ این شیر مانند یک ونتوری عمل می کند لذا فشار فر یون مایع پس از عبور از مجرای باریک این سوپاپ تقلیل یافته و آماده جذب حرارت آب که در حال عبور از سطح لوله های اواپراتور است می گردد. سوپاپ شیر انبساط قابل تنظیم بوده که توسط واحد چیلر شرکت صنایع تهویه دماوند تنظیم شده است .
* توجه : هیچ وقت تنظیم شیر انبساط را بدون دلیل تغییر ندهید .
2- ترموستات (کنترل درجه حرارت آب برگشت) :
وسیله ای است جهت کنترل درجه حرارت آب برگشت یا آب ورودی به اواپراتور که باید بر روی 12 درجه سانتیگراد یا 54 درجه فارنهایت تنظیم شود .
* توجه : درجه ترموستات را پایین تر از 10 درجه سانتیگراد یا 50 درجه فارنهایت تنظیم نکنید .
3- کنترل فشار بالا و پایین (Hight&Low) (کنترل فشار قوی و ضعیف) :
فشار بالا و پایین گاز در چیلر به وسیله این دستگاه کنترل می گردد و دارای دو قسمت به شرح زیر است :
الف - قسمت فشار رانش (H.P.C.) :
این قسمت وظیفه دارد در صورتی که فشار رانش کمپرسور از مقدار تنظیم شده بالاتر رود فرمان قطع داده و چیلر را خاموش نماید . این قسمت به وسیله لوله مویین به قسمت رانش کمپرسور وصل شده است که فشار از طریق این لوله به زیر دیافراگم آن می رسد . این قسمت باید در فشار 280PSI تنظیم شود .
* توجه : درصورتی که کنترل فشار رانش فرمان قطع داد ، تا زمانی که به علت قطع پی نبرده و اشکال را رفع نکرده اید دستگاه را روشن نکنید .
ب - قسمت فشار مکش (L.P.C) :
این قسمت خود شامل دوبخش زیر است:
- قسمت CUT.IN روی 50PSI تنظیم شده و در هر بار باز و بسته شدن چیلر تا زمانی که فشار قسمت ساکشن (مکش) به مقدار تنظیم شده نرسد این قسمت )L.P.C) فرمان وصل نمیدهد و درصورتی که از آن حد گذشت چیلر روشن می شود.
* توجه : فشار ساکشن کمپرسور نباید پایین تر از 45PSI باشد ، درصورت پایین تر بودن چیلر را خاموش نموده و علت را پیگیری کنید .
- قسمت CUT.OUT : باید روی 30PSI تنظیم شود و درصورت رسیدن فشار ساکشن به این مقدار چیلر خاموش شده و دوباره پس از رسیدن فشار به 50PSI چیلر به طور اتوماتیک روشن می شود .
4- بی متال :
کنترلی است که در مدار قدرت کمپرسور قرار میگیرد و هرگاه بنا به علتی جریان مصرفی از حد تنظیم شده روی آن فراتر رود فرمان قطع داده و کمپرسور را خاموش می کنئ . حد تنظیم آمپر بر روی بی متال با توجه به قدرت کمپرسور و آمپر مشخص شده برروی پلاک آن می باشد .
* توجه : هرگاه بنا به دلیلی بی متال فرمان قطع داده و کمپرسور را خاموش نموده ، تا زمانی که به علت پی نبرده و اشکال را رفع نکرده اید کمپرسور را روشن نکنید .
5- آنتی فریز (کنترل ضد یخ زدگی) :
درجه حرارت آب داخل اواپراتور (خروجی از اواپراتور) به وسیله آنتی فریز کنترل می گردد و باید بر روی 4 تا 5 درجه سانتی گراد یا 39 تا 41 درجه فارنهایت تنظیم شود .
*توجه : (الف) درجه آنتی فریز را پایین تر از 4 تا 5 درجه سانتی گراد یا 39 تا 41 درجه فارنهایت تنظیم نکنید .
(ب) درصورتی که آنتی فریز فرمان قطع داد و دستگاه خاموش شد ، تا زمانی که به علت قطع پی نبرده و آن را رفع نکرده اید چیلر را روشن نکنید .
* توجه : هرگز از روغن دیگری به جز B320SH در کمپرسورهای Screw استفاده نکنید .
6- سایت گلاس (شیشه گازنما) :
سایت گلاس بر روی مدار مایع مبرد نصب میگردد و از روی آن می توان مقدار گاز و کیفیت آن را بررسی نمود .


 فیلترهای موجود در دستگاه چیلر شرکت تهویه دماوند :
- فیلتر مکش کمپرسور :
این فیلتر در قسمت مکش کمپرسور قراردارد و مانع از ورود ناخالصیها  و ذرات به قسمت استاتورکمپرسور و داخل آن میگردد . این قسمت باید درهربار سرویس کلی دستگاه تمیز شود .
- فیلتر درایر:
در مدار مایع مبرد جهت جداکردن ناخالصیها و ذرات و جذب رطوبت موجود در سیستم از فیلتر درایر استفاده می شود که باید درهربار سرویس کلی دستگاه نسبت به تعویض درایرهای آن اقدام گردد (طرز تشخیص گرفتگی درایر آن است که درجه حرارت ورود و خروج گاز در دو طرف محفظه آن با هم متفاوت است .)
- فیلتر روغن کمپرسور :
 در قسمت مکش پمپ روغن کمپرسور و داخل کارتر از یک فیلتر استفاده شده است تا ذرات و ناخالصیها به مدار روغنکاری کمپرسور وارد نشود . این قسمت نیز باید در هربار سرویس و تعویض روغن کمپرسور تمیز گردد .
-فیلتر ساکشن :
این فیلتر در مدار گاز برگشت از اواپراتور قرار داشته و مانع ورود ذرات و ناخالصیهای موجود در مدار مایع مبرد و اواپراتور به قسمت مکش کمپرسور می گردد که باید در سرویس کلی دستگاه این قسمت نیز تمیز می شود.