به انجمن صنعت تأسیسات خوش آمدید

عناوین مطالب ماهنامة شماره 219

• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• شرلوک هولمز (اسلحة سرّی)
• سینما تأسیسات (مرد بی ستاره)
• سیستمهای بازیافت گرمای فاضلاب
• نقش عایقهای HVAC در بیمارستانها
• بازیافت انرژی در سیستمهای بخار (1)
• کاهش تلفات سیکل کوتاه دیگ
• انتخاب رطوبت گیر استخر
• دبی؛ آنچه یک اپراتور بویلر کنترل می کند

 

• سرمایش تابشی برای خانه ها
• کاربردهای پردة هوا
• نگهداری هیتر سیال ناقل حرارت
• سیستمهای ذخیرة سرما (2)
• تصورات اشتباه دربارة سیستمهای گرمایش از کف
• پاکسازی کویل

• آزمون موفقیت

 

آیین نامه

آیین نامة انضباطی انجمن صنعت تأسیسات

به منظور ایجاد امنیت حرفه ای و تقویت رشته های همبستگی و تفاهم میان اعضاء و از آنجا که انجمن با برخورداری از بهترین کارشناسان رشته های گوناگون صنعت تأسیسات موجه ترین مرجع رسیدگی به موارد اختلاف میان اعضاء می باشد و این آیین نامه انضباطی در تاریخ 17 / 8/ 72 به تصویب هیأت مدیرۀ انجمن رسیده است:

ستارگان صنعت تأسیسات ایران

تماس با ما

انجمن صنعت تاسيسات ايران  يكي از قديمي ترين تشكل هاي صنعتي و مهندسي كشور ايران مي باشد. اين انجمن كه در سال 1351 تاسيس گرديده است در بيش از چهار دهه موجوديت خود با ارائه خدمات سودمند مداوماً در مسير پيشرفت و تعالي صنايع تاسيساتي ايران كوشش نموده و به توفيقات شايان توجهي نايل آمده است.

تلفن

تلفن : 88809917

فکس : 88800208

آدرس

تهران - خيابان انقلاب - خيابان استاد نجات الهی - کوچه مراغه - پلاک 6 - ساختمان 116 - طبقه سوم - واحد 106