به انجمن صنعت تأسیسات خوش آمدید

عناوین مطالب ماهنامة شماره 206

• اخبار علمی و صنعتی
•  در محضر استاد!
•  جیمز باند؛ مأمور 007 (اسکای فال)
•  سینما تأسیسات (دنیای دیوانة دیوانة دیوانة دیوانه!)
•  موتورخانه های ساختمانهای بلند
• رطوبت زنی مراکز داده؛ چرا و چگونه؟
•  معمای فشار استاتیک بادزنها
•  نکاتی دربارة طراحی سیستم کانال در تهویه و تخلیة هوای صنعتی
•  بخار در صنایع داروسازی (1)
•  بهسازی دیگهای بخار در بیمارستانها
•  تنظیم شرایط محیطی در چاپخانه ها (2)
•  نیازهای اساسی بخار
•  پمپاژ جریان اولیه متغیر؛ منافع و چالشها
•  مقابله شرکتها با رشد اقتصادی ضعیف
• کارفرمایان در میدان مین!

 

آیین نامه

آیین نامة انضباطی انجمن صنعت تأسیسات

به منظور ایجاد امنیت حرفه ای و تقویت رشته های همبستگی و تفاهم میان اعضاء و از آنجا که انجمن با برخورداری از بهترین کارشناسان رشته های گوناگون صنعت تأسیسات موجه ترین مرجع رسیدگی به موارد اختلاف میان اعضاء می باشد و این آیین نامه انضباطی در تاریخ 17 / 8/ 72 به تصویب هیأت مدیرۀ انجمن رسیده است:

ستارگان صنعت تأسیسات ایران

تماس با ما

انجمن صنعت تاسيسات ايران  يكي از قديمي ترين تشكل هاي صنعتي و مهندسي كشور ايران مي باشد. اين انجمن كه در سال 1351 تاسيس گرديده است در بيش از چهار دهه موجوديت خود با ارائه خدمات سودمند مداوماً در مسير پيشرفت و تعالي صنايع تاسيساتي ايران كوشش نموده و به توفيقات شايان توجهي نايل آمده است.

تلفن

تلفن : 88809917

فکس : 88800208

آدرس

تهران - خيابان انقلاب - خيابان استاد نجات الهی - کوچه مراغه - پلاک 6 - ساختمان 116 - طبقه سوم - واحد 106