در ماه گذشته کتاب ''شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب'' به تألیف مهندس وحید دوستی منتشر گردید. این کتاب مفید در چهار فصل و 183 صفحه با عناوین:

فصل اول - آب

فصل دوم - بهینه‌سازی مصرف آب

فصل سوم - شیرآلات بهداشتی

فصل چهارم - نصب شیرآلات بهداشتی

اطلاعات جامعی را در اختیار مهندسین و دانشجویان رشتة تأسیسات قرار می‌دهد.


از مهندس وحید دوستی پیش از این، کتاب جامع و ارزشمند ''سیستم گرمایش از کف؛ اصول طراحی و اجرا'' منتشر شده است.

 

981102