شرکت صنایع توسعه ساختمان آروشا (شودر)  به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از:

1- شیرآلات ساختمانی

2- شیرآلات بهداشتی اهرمی

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.shouder.com مراجعه نمایید.