238


عناوین فارسی:

  

ماهنامه صنعت تأسيسات - شماره 238

• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• جيمز باند مأمور007 (چشم طلايي)
•قسمت دوم سینما تأسیسات (جیبی پر از معجزه)
• مشعلهاي صنعتي با سوخت سنگين يا مازوت
• صحت قرارداد كار
• اصول تهويه تركيبي
• اطلاعیة انجمن صنعت تأسیسات
• اهميت آموزش به اپراتور بويلر
• توصيه هاي  براي بازاريابي
• ذخيره سازي انرژي حرارتي در هاليوود
• 101 خطاي رايج تأسيساتي
• برج خنك كن بي دردسر
• فهرست بهای خدمات تأسیساتی
• بازار تأسیسات